ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

โรงเรียนวังโป่งศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อแสดงกตเวทิตาจิต แด่คุณครูวรายุ อินทราลักษณ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

14 ก.ย. 2565 ( อ่าน 148 ครั้ง )


โรงเรียนวังโป่งศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อแสดงกตเวทิตาจิต แด่คุณครูวรายุ อินทราลักษณ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ