ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศสัปดาห์ Relax Week เพื่อลดความเครียด เครีลร์งานค้าง

24 กรกฎาคม 2564 ( อ่าน 154 ครั้ง )


ประกาศ แจ้งงดกิจกรรมการเรียนการสอน Online ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2564

เปิดทำการจัดการเรียนการสอน Online อีกครั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2564