ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ โควต้า

23 เม.ย. 2564 ( อ่าน 270 ครั้ง )


ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวังโป่งศึกษา