ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ตารางเรียน (แบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

27 มิ.ย. 2563 ( อ่าน 363 ครั้ง )


ตารางเรียน (แบบปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

เริ่มเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก คือ  วันที่ 29 มิถุนายน 2563