ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

กำหนดการปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563

8 มิ.ย. 2563 ( อ่าน 455 ครั้ง )


กำหนดการปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.40

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2563

 

***********************************

 

🔰 ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน
 
กำหนดการปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563
โดยแบ่งนักเรียนเข้าปรับสภาพ ดังนี้
 
10 มิ.ย.2563 👉 >> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 , 1/2 , 4/4
11 มิ.ย.2563 👉 >> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/2 , 4/3
 
ให้นักเรียนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาศึกษาขั้นตอนการเรียนออนไลน์ ด้วยค่ะ
 
📱📲โปรแกรมที่ต้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
โปรแกรม Line , โปรแกรม Zoom , โปรแกรม Google Classroom
 
 

***********************************