ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 ใน สพม.40

1 มิ.ย. 2563 ( อ่าน 209 ครั้ง )


 

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

จากรายกงานผลการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

 

 

อ้างอิง  https://drive.google.com/drive/folders/1aT3n6HSssjHzkaDeoS9ubQEJxoQtSOB2