ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก zoom.us เพื่อใช้ในการประชุมแบบไ่ม่ตัด 40นาที โดยใช้ email โรงเรียน

3 พ.ค. 2563 ( อ่าน 70 ครั้ง )


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก zoom.us เพื่อใช้ในการประชุมแบบไม่ตัด 40นาที  โดยใช้ email โรงเรียน

ที่ลงทะเบียนไว้กับ k-12 (G Suite for Education account)

 

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระบบอนนไลน์  >> สมัครได้ที่นี่ <<