ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เม.ย.63)

19 มี.ค. 2563 ( อ่าน 15 ครั้ง )


ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เม.ย.63)

โรงเรียนวังโป่งศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40