ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

กำหนดการประกาศผลการเรียน การแก้ O ร มผ และการอนุมัติจบ

13 มี.ค. 2563 ( อ่าน 39 ครั้ง )


 

กำหนดการประกาศผลการเรียน การแก้ O ร มผ  และการอนุมัติจบ

***************************************************************

 

กำหนดการของระบบ sgs
ประกาศ ผลการเรียน ชั้นม.3 ม.6 วันที่ 13 มี.ค 63
ประกาศให้แก้ 0 ร มผ เฉพาะ ม.3 ม.6 ตั้งแต่วันที่ 13-20 มี.ค.63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 จบการศึกษา วันที่ 23 มี.ค 63
 
นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาในรอบแรก สามารถติดต่อขอแก้ 0 ร มผ กับครูประจำวิชา ตั้งแต่ วันที่ 11-13 พ.ค.63
**ประกาศผลการจบการศึกษารอบ 2 วันที่ 15 พ.ค. 63
 
ประกาศผลการเรียน ม.1,2,4,5 วันที่ 31 มี.ค.63
 
จาก ฝ่ายบริหารงานวิชาการ