ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) วิชาเอก พลศึกษา และ ดนตรีสากล
9 ก.ย. 2561 ( อ่าน 171 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา)

วิชาเอก พลศึกษา และ ดนตรีสากล

       ตามที่โรงเรียนวังโป่งศึกษา   ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง          วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง และดนตรีสากล จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 

     บัดนี้ โรงเรียนวังโป่งศึกษา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้ประกาศไว้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) ดังต่อไปนี้

 

วิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1

นายสุนทร  มัดหา

2

นายปฏิญญา  กมลเสถียร    ( สำรองอันดับที่ 1 )

 

วิชาเอกดนตรีสากล

ลำดับที่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1

นายวิศรุต  กันทอง

 

 

*** ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

>>  ดูรายละเอียดได้ตามเอกสาร   ที่นี่ <<