ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง: ผู้ที่ได้คะแนน ONET ระดับ ม.6 ในแต่ละรายวิชาสูงสุดในโรงเรียนวังโป่งศึกษา
รายชื่อ : น.ส.จุฑามาศ กึ้นทอง , น.ส.ธีวรา นนทโคตร , นายศุภกร วิละปิง
31 มี.ค. 2562 ( อ่าน 68 ครั้ง )