ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง: ได้รับการคัดเลือกไปในระดับประเทศ เยาวชนนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
รายชื่อ : น.ส.จิราภา ตั้งใจ , น.ส.จริยา ทองเงิน
29 มี.ค. 2562 ( อ่าน 71 ครั้ง )