ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง: รางวัลชนะเลิศ จนได้เข้ารอบไปในระดับประเทศ กิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
รายชื่อ : น.ส.จิราภา ตั้งใจ , น.ส.จริยา ทองเงิน , น.ส.พรรณิภา วังคีรี , น.ส.ลลิตตา ด้วงมูล , นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ , นายอานนต์ ราชโคต , ด.ช.ชาคริส ดวงตา
27 มี.ค. 2562 ( อ่าน 57 ครั้ง )