ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง:

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

| ภัทราพร นินบุญเรือง | | สุกัญญา เบ้าอาสา | | สุชาดา แก่นธนกิจโสภณ | | สุธิดา วิระขันคำ | | สุวนันท์ เปงยศ | | ธนัชพร ไพวงค์ | | ภัคจิรา ถิ่นนาราม | | ฉัตรดาว มาแก้ว |


ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2562 ( อ่าน 149 ครั้ง )รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2-9 สิงหาคม 2562

 

>> ดาวน์โหลดสำเนาเกียรติบัตร <<