ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง:

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

| ชฎาภรณ์ จันทร์กนก | | อลิสา ทองหลิ้ม | | กนกพร สร้อยสูงเนิน | | ชาลิสา สีสะอาด | | อัมพวา อ้นโม | | ณัฐธาพร ดวงติ๊บ | | เสาวนีย์ ดาพัด | | ภัทราภร สร้อยสูงเนิน | | เพชรลัดดา นกขุนทอง |


ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2562 ( อ่าน 165 ครั้ง )รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

 

 

 

>> ดาวน์โหลด สำเนาเกียรติบัตร <<

 

 

Resized Image