ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง:

กิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สถาบันการสร้างชาติ

รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

| จันทมญช์ เครือแก้ว | | ชฎาภรณ์ จันทร์กนก | | ชนุตรา ทองแจ้ง | | เนตรกัญญา สังข์ทอง | | รัชฎาภรณ์ กันยาประสิทธิ์ | | วิริยาพร ทวยทัศน์นิยม | | วรุฒณ์ คุ้มทรัพย์ | | กฤตยา เพชรคง | | กิตติยา แก้วขาว |


ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2562 ( อ่าน 208 ครั้ง )