ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง:

ชนะการประกวด Phetchabun Young Smart ASEAN ร่วมการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ

รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

| จิราภา ตั้งใจ |


ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2562 ( อ่าน 148 ครั้ง )ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกาศผลการประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 

 

ผู้ชนะการประกวด คือ นายธนวิทย์  โสประดิษฐ์  และ นางสาวจิราภา ตั้งใจ   โรงเรียนวังโป่งศึกษา