นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง ชนะการประกวด Phetchabun Young Smart ASEAN ร่วมการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ


วันที่ 29 มิ.ย. 2562 | จำนวนครั้ง 217 ครั้ง |ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกาศผลการประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 

 

ผู้ชนะการประกวด คือ นายธนวิทย์  โสประดิษฐ์  และ นางสาวจิราภา ตั้งใจ   โรงเรียนวังโป่งศึกษา