ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / รับค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (25 พ.ค.2563)

2020-06-04 11:15:17 ( อ่าน 109 ครั้ง )กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / รับค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโป่งศึกษา  สพม.40

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized ImageResized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image