ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการรเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) โดย สพม.40 (25 พ.ค. 2563)

2020-06-03 13:57:59 ( อ่าน 122 ครั้ง )กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการรเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดย สพม.40 

โรงเรียนวังโป่งศึกษา  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image