ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมทดลองระบบออนไลน์ ในการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ( 18 พ.ค.2563 )

2020-06-03 12:56:52 ( อ่าน 129 ครั้ง )กิจกรรมทดลองระบบออนไลน์ ในการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 

โรงเรียนวังโป่งศึกษา  สพม.40

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image