ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน แกนนำ อสม. 5 ตำบล เพื่อชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่อำเภอวังโป่ง (6-7 มี.ค.2563)

2020-03-17 18:09:01 ( อ่าน 56 ครั้ง )กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน แกนนำ อสม. 5 ตำบล

เพื่อชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่อำเภอวังโป่ง

วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image    Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image