ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ถอดบทเรียน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2 มี.ค.2563)

2020-03-17 17:58:45 ( อ่าน 52 ครั้ง )ถอดบทเรียน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่

โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 2 มีนาคม 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image