ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับประชาชน (19 ก.พ.2563)

2020-03-17 17:39:20 ( อ่าน 50 ครั้ง )กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับประชาชน

โดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์   ซึ่งอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image