ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนมาตรฐานมัธยมศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา (18 ธ.ค.2562)

2019-12-19 19:33:35 ( อ่าน 348 ครั้ง )การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนมาตรฐานมัธยมศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา

จาก สหวิทยาเขต เมือง - ชนแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

************************************************

 

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image   Resized Image

Resized Image   Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image