ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP ครั้งที่ 22 (9-14 มี.ค.2562)
2019-04-08 16:53:30 ( อ่าน 39 ครั้ง )กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP ครั้งที่ 22

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้ส่ง นางสาวจิราภา  ตั้งใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE "สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 22 

จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-14 มีนาคม 2562 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 

Resized Image

 

Resized Image

 

Resized Image

 

Resized Image