ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40 (18-19 ก.พ.2562)

2019-04-04 20:36:00 ( อ่าน 125 ครั้ง )กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC 

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 

เพื่ออบรมให้นักเรียนแกนนำทุกโรงเรียนสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด และสามารถเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้

ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

ดาวน์โหลด เอกสารกิจกรรมและเกียรติบัตร >> download <<

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image