ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมอบรมแกนนำปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา (23 พ.ย.2561)
2019-03-05 23:41:26 ( อ่าน 40 ครั้ง )กิจกรรมอบรมแกนนำปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image