ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( 21พ.ย.2561)
2019-01-06 23:06:16 ( อ่าน 168 ครั้ง )กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร แก่ผู้ปกครอง

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image