ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ( 15-16 พ.ย.2561)
2019-01-06 22:40:48 ( อ่าน 255 ครั้ง )กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 25  ประจำปี 2561 

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 25 " ประจำปี 2561  โดยแบ่งออกเป็น สีชมพู สีแดง สีฟ้า และสีแสด  

จัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image 
Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image Resized ImageResized Image Resized Image Resized Image  Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image