ข่าวกิจกรรมเรื่อง: อบรม การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และการทำ LOG BOOK โดยทีมวิทยากร ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ( 3 พ.ย.2561)
2019-01-06 21:59:47 ( อ่าน 109 ครั้ง )อบรมการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และการทำ LOG BOOK  โดยทีมวิทยากร ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และการทำ LOG BOOK 

ซึ่งมีทีมงานวิทยากรจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้เป็นคณะครูโรงเรียนวัโป่งศึกษา และโรงเรียนใกล้เคียงใน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 

จัดอบรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤก โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image