ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด ประจำปี 2561 ( 6-7 ต.ค.2561)
2019-01-06 21:28:00 ( อ่าน 77 ครั้ง )กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด ประจำปี 2561

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และร่วมทำกิจกรรมในการพัฒนาตนเองในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image