ข่าวกิจกรรมเรื่อง: ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร (12มี.ค.61)
2018-03-26 21:22:13 ( อ่าน 216 ครั้ง )ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร

วันที่ 12 มีนาคม 2561

ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image