ข่าวกิจกรรมเรื่อง: โครงการสอนมวยไทยเพื่อน้อง โดยครูต๋อมและคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา (11ก.พ.61)
2018-02-18 20:49:19 ( อ่าน 161 ครั้ง )โครงการสอนมวยไทยเพื่อน้อง โดยครูต๋อมและคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้ต้อนรับคณะวิทยากรครูมวยสอนในประเทศจีน และวิทยาลัยการพลศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ถ่ายทอดให้ความรู้มวยพื้นฐานแก่นักเรียนชมรมมวไทย  รวมถึงได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นักเรียนฝึกซ้อมต่อไป

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกมวยไทย โรงเรียนวังโป่งศึกษา

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image