ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

เข้าร่วมการประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี2561

2018-02-18 20:39:24 ( อ่าน 227 ครั้ง )เข้าร่วมการประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

Resized Image

Resized Image

Resized Image

Resized Image

Resized Image