ข่าวกิจกรรมเรื่อง: รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม (23ม.ค.61)
2018-02-18 20:17:55 ( อ่าน 212 ครั้ง )ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน 

ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้ร่วมในการจัดบูทชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา

ในวันที่ 23 มกราคม 2561

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized ImageResized Image