ข่าวกิจกรรมเรื่อง: การประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 19 ธ.ค.60)
2018-01-10 10:26:00 ( อ่าน 171 ครั้ง )การประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้จัดการประเมิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน7 คน ได้แก่

1. นายชัชวภัทร  ศึกษา  วิชาเอก ภาษาไทย

2.  นางศศิมาภรณ์  จารึกสมาน  วิชาเอก คณิตศาสตร์

3.  นายมานพ  สมอากาศ  วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

4.  นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย  วิชาเอก  สังคมศึกษา

5.  นายณัฐรัชน์พงษ์  วิริยะกาญจนา  วิชาเอก ฟิสิกส์

ุ6.  นายวัชรวีร์  มณีวรรณ  วิชาเอก  ภาษาไทย

7.  นางชวนพิศ  สายจันยูร  วิชาเอก สังคมศึกษา

เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image