ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น เพชรบุระเกมส์ (17-18 พ.ย.60)
2018-01-10 10:12:48 ( อ่าน 144 ครั้ง )กิจกรรการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น เพชรบุระเกมส์

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้ส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ลงแข่งขันจำนวน 2 รายการ คือ

            1)   รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี น้ำหนัก รุ่นชก 56 กิโลกรัม ได้ส่ง นางสาวเรณู นุเสน

                  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์แข่งขันต่อในระดับภาค

           2)  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี น้ำหนัก รุ่นชก 48 กิโลกรัม ได้ส่ง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันตะวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image