ข่าวกิจกรรมเรื่อง: วันวชิราวุธ ประจำปี 2560 (24 พ.ย.60)
2018-01-10 09:33:29 ( อ่าน 150 ครั้ง )วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

โรงเรียนวังโป่งศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ณ สนามกีฬาโรงเรียน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image    Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image